Informatie

Inspectierapport

Vol trots presenteren wij het meest actuele inspectierapport van het vierjaarlijks onderzoek bestuur en school, dat op 14 september 2018 is vastgesteld.

“Vanuit de kernbegrippen ‘verbinding’ en ‘goed werkgeverschap’ heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur neergezet op de scholen.”
Inspectie van Onderwijs