Scholenstichting Pastoor Ariëns:
Wij zijn SPA

Elke dag nemen wij onze leerlingen aan de hand om de wereld om hen heen, maar ook hun talenten, passies en dromen te ontdekken. Dit doen we samen. Wij zijn een lerende organisatie en gaan voor gelijkwaardige kansen voor ieder kind.

Onze scholen

Scholenstichting Pastoor Ariëns bestaat uit vier katholieke basisscholen in Maarssen. Op onze scholen bereiden we leerlingen voor op hun toekomst en geven betekenisvol onderwijs op basis van beproefde praktijkgerichte methodes en wetenschappelijke inzichten. Lees meer over onze scholen.

 

Waar wij voor staan

Samen betekent bij SPA samenwerking op alle gebieden. Onderling begrip en wederzijdse afhankelijkheid is hierbij essentieel. Daarbij vinden wij jezelf zijn (echtheid) van belang om samen de verantwoordelijkheid te kunnen nemen.

Binnen de scholen van SPA mag ieder kind zichzelf zijn, ieder kind krijgt gelijke kansen. De leraren van SPA nemen eigen kwaliteiten mee, die daarmee sterke teams vormen. Veiligheid, vertrouwen en aandacht vinden wij belangrijk binnen SPA om een ieder te laten groeien op zijn eigen wijze.

Binnen SPA zijn medewerkers gedreven, daadkrachtig en resultaatgericht. We willen grenzen verleggen om te groeien. We weten wat er in de wereld en de omgeving speelt en wat dit vraagt van onze leerlingen en het onderwijs dat daaraan gerelateerd is. We zijn verder ambitieus om het beste uit leerlingen te halen. We zijn ambitieus in denken, maar vooral in doen.

Waar wij voor staan

Samen

Samen betekent bij SPA samenwerking op alle gebieden. Onderling begrip en wederzijdse afhankelijkheid is hierbij essentieel. Daarbij vinden wij jezelf zijn (echtheid) van belang om samen de verantwoordelijkheid te kunnen nemen.

Persoonlijk

Binnen de scholen van SPA mag ieder kind zichzelf zijn, ieder kind krijgt gelijke kansen. De leraren van SPA nemen eigen kwaliteiten mee, die daarmee sterke teams vormen. Veiligheid, vertrouwen en aandacht vinden wij belangrijk binnen SPA om een ieder te laten groeien op zijn eigen wijze.

Ambitieus

Binnen SPA zijn medewerkers gedreven, daadkrachtig en resultaatgericht. We willen grenzen verleggen om te groeien. We weten wat er in de wereld en de omgeving speelt en wat dit vraagt van onze leerlingen en het onderwijs dat daaraan gerelateerd is. We zijn verder ambitieus om het beste uit leerlingen te halen. We zijn ambitieus in denken, maar vooral in doen.

Willen in plaats van moeten

De wereld om ons heen veranderd snel. Als belangrijkste stap naar toekomstbestendig onderwijs willen wij uitblinken in mede-eigenaarschap. We zijn samen verantwoordelijk voor een omgeving waarin iedereen meetelt en en kansen krijgt om zichzelf te ontwikkelen. Daarom betrekken wij leerkrachten, ouder en de wijk actief bij onze scholen. En zetten wij ons in om leerlingen steeds meer eigenaar te maken van hun leerproces. Ieder op z’n eigen niveau. Daarmee ontwikkelen zij de vaardigheden en motivatie om een leven lang te blijven leren en flexibel om te kunnen gaan met steeds meer technologie en informatie, verschillende culturen en continue verandering.

Actief betrokken

Wij zijn actief betrokken in de maatschappij en bij elkaar. Samen stimuleren wij elke leerling om het beste uit zichzelf te halen met gedegen en uitdagend onderwijs. De basis is een uitstekende balans tussen de cognitieve en creatieve vaardigheden van leerlingen en hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Binnen een veilige, actieve leeromgeving zetten wij leerlingen aan om met en van elkaar te leren, nieuwsgierig en gemotiveerd te blijven en op het juiste moment eigen verantwoordelijkheid te nemen. Met lesstof die aansluit bij de belevingswereld van leerlingen en recht doet aan hun individuele verschillen.

Uitblinken in jezelf zijn

Op onze scholen mag elk kind gewoon zichzelf zijn. Of beter gezegd: buitengewoon zichzelf. Wij stimuleren uw kind om het beste van zichzelf te laten zien. We noemen dat ‘uitblinken in jezelf zijn’ en scheppen alle voorwaarden die hiervoor nodig zijn. Even gedegen als uitdagend onderwijs op maat, binnen een veilige en respectvolle omgeving. Wij leren uw kind om zoveel mogelijk zelf de regie te nemen, zodat het vol zelfvertrouwen en met een kritische, onderzoekende houding de toekomst tegemoet kan gaan.

De ontdekkingsreiziger

Als ons merk een mens was, zou je deze herkennen aan zijn nieuwsgierige en onderzoekende instelling. Hij blijft onder alle omstandigheden gewoon zichzelf. Stabiel, betrokken en ambitieus. De ontdekkingsreiziger neemt je aan de hand en helpt je om nieuwe ervaringen op te doen. Om zo de wereld om je heen te ontdekken, maar ook je eigen talenten, passies en dromen. Hij reist met je mee, vastbesloten om je in je ontwikkeling te stimuleren en elk talent tot leven te brengen.