Onze scholen

De stichting wordt gevormd door de katholieke basisscholen De Wilde Wingerd, Franciscus, De Pionier en De Kameleon. Alle scholen bevinden zich in Maarssen.

Elke school werkt vanuit een visie met ambitieuze doelen en biedt een innoverend, prikkelend en betekenisvol aanbod zodat kinderen zich in de volle breedte kunnen ontwikkelen.

De scholen bieden evidence informed onderwijs. Onderwijs op basis van beproefde praktijkgerichte methodes en wetenschappelijke inzichten. Dit onderwijs stelt elk kind in staat te leren in een doorgaande lijn en de eigen talenten en kwaliteiten in zichzelf te ontdekken. Wij dragen bij aan gelijke kansen en een passend aanbod voor alle leerlingen.

Lees meer over onze basisscholen.