Organisatie

Scholenstichting Pastoor Ariëns is een katholieke organisatie voor primair onderwijs in Maarssen. Onder de scholenstichting vallen vier katholieke basisscholen. Het College van Bestuur geeft leiding en alle scholen hebben integraal verantwoordelijke directeuren. De organisatiestructuur is ingericht volgens het Raad van Toezicht model.

 

Raad van toezicht

• Mevr. S. de Booij (voorzitter)
• Dhr. G. Marsiljé

Voorzitter College van Bestuur

• Mevr. M. Verhage ( mverhage@spamaarssen.nl)

Directeuren

Scholenstichting Pastoor Ariëns heeft vier katholieke basisscholen onder haar stichting. Alle scholen hebben integraal verantwoordelijke directeuren. De directeuren van de verschillende scholen zijn:
• De Pionier, dhr. S. van Slooten (directie@kbspionier.nl)
• De Wilde Wingerd, mevr. K. de Roode (directie@dewildewingerd.nl)
• Franciscus, dhr. E. Dam (directie@kbsfranciscus.nl)
• De Kameleon, dhr. J.W. Beelen (directie@kameleon-maarssen.nl)

Bestuurskantoor

De scholen en het bestuur worden ondersteund door het bestuurskantoor. Medewerkers van het bestuurskantoor zijn:
• Mevr. A. Elzinga, secretariaat (secretariaat@spamaarssen.nl)
• Mevr. E. van Ee, staffunctionaris Beleid en Advies (evanee@spamaarssen.nl)
• Mevr. J. Eppinga, controller (jeppinga@spamaarssen.nl)

De verwerking van de personeels-, salaris- en de financiële administratie wordt verzorgd door Onderwijsbureau Meppel .

GMR

De GMR is een beleidsorgaan dat zich bezighoudt met zaken die “bovenschools” geregeld zijn of die van belang zijn voor alle scholen of een meerderheid van de scholen. Op sommige punten heeft de GMR adviesbevoegdheid, op andere punten instemmingsbevoegdheid. Dit kan gelden voor de gehele GMR, of voor één van de geledingen. Lokaal komen onderwijskundige en organisatorische zaken aan de orde in de Medezeggenschapsraad van een school en worden school overstijgende thema’s in de GMR met de voorzitter college van bestuur besproken. Op de website van de scholen kunt u zien wie de lokale MR vertegenwoordigers zijn.

Voor contact met de GMR kunt u mailen naar gmr@spamaarssen.nl

Scholenstichting Pastoor Ariëns
Thorbeckelaan 2
3601 BM Maarssen
secretariaat@spamaarssen.nl