De Kameleon

Onze missie en visie wordt gekenmerkt door groei en ontwikkeling. Vanuit individueel leren en samenwerking willen wij dat kinderen “uitblinken in jezelf zijn”. Hierbij vinden wij het belangrijk dat we kinderen leren keuzes te maken, moeten leren op een juiste manier op te komen voor zichzelf en de ander, leren tot zelfstandig handelen te komen en de gevolgen van dit handelen te overzien. Om een omgeving te creëren waarin kinderen zich op een veilige wijze kunnen ontwikkelen, zetten wij in op dialoog, duidelijkheid over (school)regels, bevorderen van een gezonde en veilige school. De nadruk van de school ligt hierbij op positieve correctie, aandacht en tijd voor het individuele kind en vooral: op een goed contact met de ouders/verzorgers. Wij zien onze ouders als partners in de begeleiding van de ontwikkeling van hun kind.

Logo_Kameleon RGB (2)

Duivenkamp 549
3607 BL Maarssen

Telefoon
0346-567697