Over ons

Scholenstichting Pastoor Ariëns: Wij zijn SPA

Scholenstichting Pastoor Ariëns wordt gevormd door vier katholieke basisscholen in Maarssen. De stichting verbindt de scholen onlosmakelijk met elkaar. Elke school werkt vanuit een visie met ambitieuze doelen en draagt bij aan het waarmaken van de ambities van de stichting.

Wij bereiden onze leerlingen voor op een toekomst waarin ze zichzelf mogen en kunnen zijn, passend in de context van de maatschappij. Door het aanbieden van een stevige basis van kennis en vaardigheden, zorgen we dat kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen tot democratische burgers met een open blik naar de wereld.

Onze medewerkers zijn professionals die een leven lang leren. Ze hebben een onderzoekende houding en maken keuzes op basis van wetenschappelijke inzichten. Wij tonen lef en laten dit zien in ons dagelijks handelen. Elke dag maken wij keuzes om het beste uit onze leerlingen te halen. Dit doen we samen. Wij zijn een lerende organisatie en gaan voor gelijkwaardige kansen voor ieder kind.

Expertise staat bij ons op de kaart. We weten wat de expertise van elke school is. We maken gebruik van dit inzicht en bundelen onze krachten. Hierdoor wordt ons onderwijs dagelijks beter en zijn wij in staat de kwaliteit van onze scholen, medewerkers en de organisatie verder te ontwikkelen en te borgen.

Dit vinden wij belangrijk

Lees meer over SPA in ons koersplan.