De Pionier

De Pionier

Wij zijn ons bewust van onze taak om kinderen voor te bereiden op de toekomstige maatschappij. Het is belangrijk dat zij kennis hebben van en kennismaken met alle facetten die het onderwijs te bieden heeft. De Pionier is een school waar samen werken en samen leren centraal staan met als motto “Wij halen het beste uit ieder kind”. Speerpunten hierbij zijn: effectief en gevarieerd lesgeven, een goede sfeer, betrokkenheid en sociale veiligheid.

Een kwaliteit van de school is dat hierbij zowel de meer- en hoogbegaafde leerlingen als de leerlingen met behoefte aan herhaalde instructie goed aan bod komen. Naast een gedegen aanbod in de kernvakken wordt veel aandacht besteed aan onderzoekend en ontdekkend leren, techniek, sport en spel, muziek en beeldende vorming.

Thorbeckelaan 2
3601 BM Maarssen
Telefoon
0346-562120