Organisatie

SPA heeft de governance, de scheiding tussen bestuur en toezicht, verankerd in het ‘Raad van Toezicht-model’. Toezichthoudende en bestuurlijke taken zijn strikt gescheiden, waarbij het College van Bestuur (de bestuurder) het bestuur is in de zin van de wet.

Raad van toezicht

• Mevr. S. de Booij (voorzitter)
• Dhr. F. Buijs
• Dhr. G. Marsiljé

Voorzitter College van Bestuur

• Mevr. M. Verhage ( mverhage@spamaarssen.nl)

Directeuren

Scholenstichting Pastoor Ariëns heeft vier katholieke basisscholen onder haar stichting. Alle scholen hebben integraal verantwoordelijke directeuren.
De directeuren van de verschillende scholen zijn:
• De Pionier, dhr. J.W. Beelen (directie@kbspionier.nl)
• De Wilde Wingerd, mevr. K. de Roode (directie@dewildewingerd.nl)
• Franciscus, dhr. S. van Slooten (directie@kbsfranciscus.nl)
• De Kameleon, mevr. K. Hulzebos (directie@kameleon-maarssen.nl)

Bestuurskantoor

De scholen en het bestuur worden ondersteund door het bestuurskantoor. Medewerkers van het bestuurskantoor zijn:
• Mevr. A. Elzinga, secretariaat (secretariaat@spamaarssen.nl)
• Mevr. E. van Ee, staffunctionaris Beleid en Advies (evanee@spamaarssen.nl)
• Dhr. J. Houwen, controller (jhouwen@spamaarssen.nl)

De verwerking van de personeels-, salaris- en de financiële administratie wordt verzorgd door Onderwijsbureau Meppel .

GMR

De GMR is een beleidsorgaan dat zich bezighoudt met zaken die “bovenschools” geregeld zijn of die van belang zijn voor alle scholen of een meerderheid van de scholen. Op sommige punten heeft de GMR adviesbevoegdheid, op andere punten instemmingsbevoegdheid. Dit kan gelden voor de gehele GMR, of voor één van de geledingen. Lokaal komen onderwijskundige en organisatorische zaken aan de orde in de Medezeggenschapsraad van een school en worden school overstijgende thema’s in de GMR met de voorzitter college van bestuur besproken. Op de website van de scholen kunt u zien wie de lokale MR vertegenwoordigers zijn.

Voor contact met de GMR kunt u mailen naar gmr@spamaarssen.nl

Scholenstichting Pastoor Ariëns
Thorbeckelaan 2
3601 BM Maarssen
secretariaat@spamaarssen.nl