Downloads

Jaarverslag 2022

Dit is het jaarverslag van Scholenstichting Pastoor Ariëns (hierna: SPA) over het boek- jaar 2022. Met dit jaarverslag wordt verant- woording afgelegd aan de omgeving over het gevoerde beleid ten aanzien van onder andere onderwijs, personeel, huisvesting en financiën.

Reglement Auditcommissie

Reglement Onderwijscommissie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Remuneratiecommissie

Schorsing en verwijdering leerlingen​

Inspectierapport 2018