Jaarverslag 2021

Dit is het jaarverslag van Scholenstichting Pastoor Ariëns (hierna: SPA) over het boek- jaar 2021. Met dit jaarverslag wordt verant- woording afgelegd aan de omgeving over het gevoerde beleid ten aanzien van onder andere onderwijs, personeel, huisvesting en financiën.